دل نوشته های شهید چمران

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان

شهید دکتر مصطفی چمران:
ای خدا، من باید از نظر علم از همه برتر باشم تا مبادا که دشمنان مرا از این راه طعنه زنند. باید به آن سنگ دلانی که علم را بهانه کرده و به دیگران فخر میفروشند ثابت کنم که خاک پای من هم نخواهند شد. باید همهٔ آن تیره دلانِ مغرور و متکبر را به زانو درآورم، آن گاه خود خاضع ترین و افتاده ترین فرد روی زمین باشم.
10/06/1340
از یادداشت های امریکا- برگرفته از کتاب "خدا بود و دیگر هیچ نبود" صفحه 28

کلیه حقوق سایت برای سازمان بسیج اساتید خراسان رضوی محفوظ می باشد.